Gminny Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa w Osięcinach zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu plastycznego pt. „Wiosna na Kujawach”. Jest to kontynuacja cyklu „Cztery pory roku na Kujawach”.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań Ziemią Kujawską, uwrażliwienie na piękno swojej „małej ojczyzny”. Konkurs jest okazją dla młodych twórców do wyrażenia swoich uczuć za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Termin: 30 kwiecień 2022r. w GOK w Osięcinach lub SP w Osięcinach.

Tematyka: Ulubione zakątki, krajobrazy, zajęcia ludności. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosenną porą. W pracach można nawiązać również do dawnych tradycji na Kujawach.

Technika: dowolna.

Format: nie większy niż 70×50 cm.

Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Prace będą oceniane w grupach wiekowych:

  • I grupa- kl. 0 – 1,
  • II grupa- kl. II – III ,
  • III grupa – kl. IV – VI,
  • IV grupa – kl. VII- VIII.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach.

Prace powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek, klasę
  • nazwę szkoły (adres, telefon),
  • imię i nazwisko opiekuna.

Prosimy dokonać wstępnej selekcji w klasach oraz grupach artystycznych i wybrać z każdej klasy maksymalnie po 6 prac.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Plik do pobrania: Pobierz