W dniu 8.06 odbył się w naszej szkole konkurs „Wiedzy o patronach naszej gminy – księżach Wincentym Matuszewskim i Józefie Kurzawie”, w którym brali udział
uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Osięcinach i Szkoły Podstawowej w Pocierzynie. Turniej wiedzy przeprowadzony był w sposób analogiczny do popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą o Księżach Męczennikach, historii gminy Osięciny, lokalnych artystach i zagadnieniach ogólnych o naszej małej ojczyźnie.

Po zaciętej rywalizacji poznaliśmy zwycięzców:
1. miejsce – Kamil Dzierżawski
2. miejsce – Nikola Skrzypińska
3. miejsce – Karol Sołtysiak  

Nad całością konkursu czuwało jury w składzie: ks. dr Piotr Dziurdziński, p.Anna Śledzińska-Będkowska i w-ce dyr. naszej szkoły p. Ewa Martwicka. Honorowy patronat nad konkursem objął ks. dr Piotr Dziurdziński.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!