23 marca 2021r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka”. Konkurs adresowany był do dzieci 3-6-letnich oraz uczniów klas I- III. Celem konkursu było: kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi; rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci; umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych; odkrywanie zdolności i talentów dzieci; wyrabianie poczucia estetyki. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej w formie płaskiej, w dowolnym formacie, dowolną techniką w ramach wielkanocnych zajęć warsztatowych organizowanych przez wychowawców/nauczycieli.
W konkursie oceniono 132 prace według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłowość, różnorodność wykorzystywanych materiałów i estetyka pracy. Komisja w składzie: Kotrych Elżbieta, Polaszek Zofia, Skonieczna Małgorzata, postanowiła przyznać po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej:
Kategoria – 3-latki: Patrycja Ptaszyńska, Kornelia Mazurek, Bianka Balcerowska.
Kategoria – 4-latki: Michał Kłonowski, Aleksander Łukomski, Dagmara Szydłowska.
Kategoria- 5-latki: Marcin Skonieczny, Julia Gawrońska, Jan Szelągowski.
Kategoria – 6-latki: Martyna Szelągowska, Zuzanna Głuchowicz, Piotr Chossa.
Kategoria – klasa I- III: Wiktoria Smolińska – 1b, Izabela Opasik – 1b, Justyna Gawrońska – 1c, Filip Skwarczyński – 2a, Lena Maciejewska – 2a, Julia Wszołek 2a, Zofia Nowak – 3b, Antoni Mikołajczak – 3c, Patrycja Chmielewska – 3c.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSP w Osięcinach zostaną wręczone indywidualnie lub przekazane wychowawcom grup/klas. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w holu przedszkola.
Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.
                                                                                                         Organizatorzy:
                                                                                                Aleksandra Rawska
                                                                                                 Greta Szelągowska