Czytanie jest niezwykle istotne dla rozwoju dziecka. To nauka samodzielnego myślenia, pobudzanie wyobraźni, to ćwiczenie pamięci i koncentracji, a także pomoc w nauce i wsparcie w szkolnych sukcesach.
Rozwijając nawyki czytelnicze, w świetlicy szkolnej organizujemy raz w tygodniu, we wtorek, Głośne Czytanie. Jest to akcja promująca czytelnictwo, dzięki której wychowankowie świetlicy przełamują nieśmiałość i przygotowują się do publicznych wystąpień. Począwszy od października dzieci chętnie czytały na forum ,,Emila ze Smalandii’’ Astrid Lindgren, przygotowując się do konkursu czytelniczego.
24 stycznia 2023 r. w  świetlicy szkolnej odbył się długo oczekiwany konkurs. Do rywalizacji przystąpiło 6 uczniów: Alicja Jabłońska, Zuzia Głuchowicz, Leon Hejman, Jan Waszak, Lena Kaniewska, Filip Opłatkowski. Zadaniem uczestników było przygotowanie pięknego czytania fragmentu wybranej lektury. Występom towarzyszyły wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, wszyscy prezentowali wysoki poziom, dlatego też uczestników nagrodzono brawami i nagrodami rzeczowymi.

 Gratulujemy.

Koordynatorzy
Edyta Nowak, Agnieszka Trawińska, Anna Jezierska