25 lutego 2021 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wokalny ” Bitwa na głosy”. Celem konkursu było upowszechnienie kultury muzycznej wśród młodzieży, umożliwianie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych, promocja talentów i motywowanie artystów do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
Naszą szkołę w konkursie reprezentowała Martyna Trawińska z klasy 4a. Jury oceniając umiejętności wokalne, dobór repertuaru, interpretację utworu, umuzykalnienie oraz ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie postanowiło przyznać Martynie  wyróżnienie w kategorii I- uczniowie klas 4-6. Cieszymy się z wyniku Martyny i życzymy kolejnych sukcesów wokalnych. 


Tomasz Cybulski