Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “WAHADŁO” w Brześciu Kujawskim wystąpili włocławscy muzycy, aktorzy Teatru “Sza” i Koła Wokalnego “GAMA” z Brześcia Kujawskiego w niepokornym repertuarze o świecie, życiu, przemijaniu i antidotum, którego wszyscy szukamy. W koncercie uczestniczyli uczniowie klas 8a, 7a, 7b, i 7c. 

Bilety zostały sfinansowane z funduszy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach.