Konkurs  KANGUR MATEMATYCZNY 2021 odbędzie się  dnia 22 kwietnia o godzinie 9:00, w budynku gimnazjum,  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy uczestników konkursu o potwierdzenie udziału u wychowawcy ( klasy II i III) lub nauczyciela matematyki ( klasy IV, V, VI, VII,  VIII) i przybycie na miejsce o godz. 8:45. Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi podczas konkursu na stronie: https://liblink.pl/M1NgTcrOiF  w zakładce : zasady. Podczas konkursu nauczyciele nadzorujący przebieg konkursu będą udzielali wskazówek i pomagali przy czynnościach organizacyjno- porządkowych (kodowanie karty odpowiedzi, przenoszenie odpowiedzi).

Agnieszka Waloszek