Każdego roku 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Dzień ten jest organizowany od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Ma on na celu podkreślenie znaczenia znajomości języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej naszego kontynentu. W szkolne obchody tego święta włączyła się również biblioteka organizując konkurs biblioteczny pod hasłem “Jestem poliglotą!”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8 i polegał na przetłumaczeniu wyrazu “biblioteka” na jak największą ilość języków. Każde tłumaczenie powinno zostać opatrzone notatką z jakiego języka pochodzi. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 8a – Patryk Sobucki (112 tłumaczeń). Serdecznie gratulujemy!
Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, natomiast wszyscy uczestnicy punkty do zachowania.
“Nauka nowego języka to nie tylko nauka innych słów określających te same rzeczy, ale to nowy sposób myślenia o różnych sprawach” – pamiętajcie o tym!

Biblioteka szkolna