26 listopada 2021r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach odbyła się IV edycja Szkolnego Turnieju Wiedzy o Zawodach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele  klas VIII. Turniej zorganizowały p. Barbara Rosińska i p. Agnieszka Matkowska. Jego celami było:

  • rozwijanie  zainteresowań uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;
  • pogłębienie wiedzy na temat świata zawodów i rynku pracy;
  •  doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, sprawnego komunikowania się i podejmowania decyzji;
  • kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

     Dwuosobowe zespoły klasowe rywalizowały w pięciu konkurencjach. Uczestnicy odpowiadali  na pytania, rozwiązywali łamigłówki, rebusy, krzyżówki, odgrywali scenki prezentujące zawody.  Drużyny wykazały się wiedzą na temat świata zawodów i rynku pracy. Szybkością,  umiejętnością współpracy w zespole oraz poczuciem humoru. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły p. Andrzej Rosiński oraz nauczyciele p. Emilia Lewandowska i p. Irena Zakrzewska.

    Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

– I miejsce – klasa VIIIf (w składzie: Patryk Bartczak, Wiktor Tomczak)

– II miejsce – klasa VIIIe (w składzie: Damian Dębowski, Wiktor Skwarczyński)

– III miejsce – klasa  VIIIc (w składzie: Martyna Choziak, Nikola Tuszyńska)

– IV miejsce – kl. VIIIb (w składzie: Wiktor Barczak, Dawid Śmigielski) i kl. VIIId (w składzie: Natalia Ciechalska, Weronika Rolewska)

– V miejsce – kl. VIIIa (w składzie: Marika Trzeciak, Daniel Wójcik).

Na zakończenie wszystkie klasy otrzymały  dyplomy, zaś ich reprezentanci punkty z zachowania oraz oceny celujące w WOS-u.

 Barbara Rosińska, Agnieszka Matkowska