Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy serca otwierają się na potrzeby innych ludzi. Mając na uwadze ten fakt, Koło Wolontariuszy i Koło Miłośników Biblioteki wraz z opiekunkami zorganizowały kiermasz bożonarodzeniowy, na którym sprzedawane były babeczki i pierniki. Dochód przeznaczono na paczki dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Radziejowie. Pomysł udziału w akcji zaczerpnięty został z facebookowej strony Zakładu, gdzie zamieszczono listy pacjentów z prośbami do św. Mikołaja. Z wielu listów wybraliśmy cztery i ich adresatom postanowiliśmy zrobić prezenty, które będą wręczone podczas uroczystej wigilii. Akcja miała na celu, choć w niewielkim stopniu, stworzenie podopiecznym placówki prawdziwego klimatu rodzinnych i radosnych świąt. Serdecznie dziękujemy za okazane serce uczniom, którzy upiekli babeczki na kiermasz oraz wszystkim, którzy wsparli nasze działania. Pamiętajmy, że “miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka” – jak powiedział ks. Mieczysław Maliński. W naszej szkole nie brakuje ludzi niosących pomoc potrzebującym, zwłaszcza tym, którzy będą spędzać święta bez bliskości rodzin i przyjaciół.

Agnieszka Waloszek
Irena Zakrzewska