“Nie wystarczy dawać temu, kto prosi;
trzeba dawać temu, kto potrzebuje”
.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy niemal wszystkie serca otwierają się na potrzeby innych ludzi. Mając na uwadze ten fakt, koła wolontariuszy i biblioteczne wraz z opiekunkami zorganizowały kiermasz bożonarodzeniowy, na którym sprzedawane były babeczki. Dochód przeznaczono na paczki dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Radziejowie. Pomysł udziału w akcji zaczerpnięty został z facebookowej strony Zakładu, gdzie zamieszczono listy pacjentów z prośbami do św. Mikołaja. Z wielu listów wybraliśmy pięć i ich adresatom postanowiliśmy zrobić prezenty, które będą wręczone podczas uroczystej wigilii. Akcja miała na celu, choć w niewielkim stopniu, stworzenie podopiecznym placówki prawdziwego klimatu rodzinnych i radosnych świąt. Serdecznie dziękujemy za okazane serce uczniom, którzy upiekli babeczki na kiermasz oraz wszystkim, którzy wsparli nasze działania.
Kolejny raz przekonaliśmy się o tym, że w naszej szkole nie brakuje ludzi niosących pomoc potrzebującym, zwłaszcza tym, którzy będą spędzać święta bez bliskości rodzin i przyjaciół. Łącząc potrzebujących z osobami, które chcą pomagać, budujemy mosty między ludźmi. Dajemy im siebie zauważyć, a w pomocy materialnej wyrazić wrażliwość, dać sygnał „jesteś ważny”.

Agnieszka Waloszek
Irena Zakrzewska