Dnia 14.04.2023r. w naszej szkole odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” Turniej miał na celu przede wszystkim popularyzowanie wśród dzieci wiedzy przeciwpożarowej, a w szczególności zasad postępowania na wypadek pożaru                       i innych zdarzeń, katastrof i kataklizmów, a także udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy 1-4  oraz klasy  5-8.
Na podstawie uzyskanych punktów podczas testu, komisja konkursowa w składzie:
p. Zenon Paliwoda – Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP w Osięcinach, p. Agnieszka Trawińska, nauczyciel –  Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Osięcinach, p. Grzegorz Woźniak, nauczyciel – Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Osięcinach.
Wyłoniła następujących zwycięzców:
w kategorii klas 1-4
I miejsce – Stanisław Gajewski kl.4a
II miejsce – Natalia Mikołajczyk kl.4a
w kategorii klas 5-8
I miejsce – Julia Olszewska kl.6a
II miejsce – Szymon Żurański kl.6c
Wyżej wymienieni zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 28.04.2023r. w Radziejowie.
Współorganizator:  Agnieszka Trawińska