W dobiegającym końca roku szkolnym, w klasach ósmych naszej Szkoły była realizowany innowacja pedagogiczna pt. Fizyka dla każdego. Celem innowacji było m.in. utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z fizyki zdobytej przez uczniów w szkole podstawowej oraz wprowadzenie w zagadnienia fizyki uczniów klas szóstych a także przedstawienie doświadczeń fizycznych ukazujących i wyjaśniających zjawiska z życia codziennego. Najpierw uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym innowację, p. Beatą Gawrońską, wybrali tematy doświadczeń i prezentacji, podpisali kontrakt oraz podzielili się na grupy. Następnie uczestnicy innowacji nauczyli się pisać instrukcje przykładowych eksperymentów i zgromadzili wiadomości dotyczące wybranych zagadnień. Potem uczniowie zaprojektowali doświadczenia ilustrujące wybrane przez nich zagadnienia oraz zgromadzili potrzebne pomoce dydaktyczne. Na koniec nagrali filmiki przedstawiające wykonywane przez nich doświadczenia. Nagrania zostały zaprezentowane młodszym koleżankom i kolegom.  

Beata Gawrońska