„Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym” to myśl przewodnia akcji charytatywnej „Dzieci – Dzieciom”, w której od kilku lat uczestniczy społeczność Szkoły Podstawowej w Osięcinach. Jej celem jest zbiórka przyborów szkolnych, zabawek, gier na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Radziejowie oraz integrowanie uczniów z różnych środowisk.
 31 maja 2023r. przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Osięcinach: Maria Ilecka (kl. VIb), Martyna Trawińska (kl.VIa) wraz z koordynatorkami zbiórki: p. Agnieszką Matkowską i p. Agnieszką Trawińską uczestniczyły w uroczystym spotkaniu podsumowującym akcję „Dzieci – Dzieciom”. Odbyło się ono w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radziejowie. Przybyli na nie przedstawiciele przedszkoli i szkół z Powiatu Radziejowskiego oraz zaprzyjaźnionych placówek. Przybyłych gości serdecznie powitał, dziękując za obecność i wrażliwość na potrzeby osób słabszych –  Dyrektor SOSW w Radziejowie p. Grzegorz Sobczak. Następnie obejrzeliśmy montaż muzyczny w wykonaniu uczniów SOSW. Po nim nastąpiła prezentacja poszczególnych delegacji, przekazanie przywiezionych darów oraz występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z placówek zaproszonych na uroczystość. Naszą szkołę reprezentowały: Maria Ilecka i Martyna Trawińska, które zaprezentowały swoje talenty muzyczne. Na zakończenie spotkania organizatorzy akcji wręczyli przybyłym gościom okolicznościowe podziękowania, statuetki po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
W imieniu społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczniom za udział w akcji charytatywnej ,,Dzieci – Dzieciom”.

Agnieszka Matkowska, Agnieszka Trawińska