„Jesteśmy różni – jesteśmy razem” to hasło Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który był obchodzony w dniach 4-11 października 2021roku. Miał on na celu propagowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w uczeniu się: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii. W naszej szkole, od kilku lat, organizują go pedagog Agnieszka Matkowska i logopeda Aleksandra Siarkowska.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informacyjną dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się, zaprezentowano zdjęcia sławnych dyslektyków. Odbyły się zajęcia z uczniami klas III, podczas których dzieci wykonywały ćwiczenia służące doskonaleniu umiejętności czytania, pisania oraz koncentracji uwagi. Rodzice uczniów klas III, IV, V, otrzymali w formie elektronicznej, publikację dotyczącą dysleksji oraz link do filmu o dysleksji. Odbyły się także indywidualne konsultacje dla rodziców, które prowadziły pedagog i logopeda. Ten tydzień był okazją do skonsultowania przyczyn
i objawów trudności w nauce, w ramach pomocy dzieciom – do uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, do zapoznania się z ciekawymi publikacjami dotyczącymi dysleksji.

Agnieszka Matkowska

Aleksandra Siarkowska

Elżbieta Czapska