6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy”. Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej bezpłatnej konsultacji oraz diagnozy osobom, w szczególności dzieciom z zaburzeniami mowy. Polska przyłączyła się do obchodów tego święta w 2007 roku. Z inicjatywy Polskiego Związku Logopedów tegoroczne hasło brzmi „Współpraca logopedów z innymi specjalistami”.
Logopeda przede wszystkim zajmuje się poprawną artykulacją głosek, poprawną wymową, ale jego działania obejmują również:

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • doskonalenie słuchu fonemowego i fonematycznego,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie pamięci słuchowej,
 • rozwijanie słuchowej umiejętności syntezy i analizy sylabowej oraz głoskowej wyrazów,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni językowej poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
 • ćwiczenia lewopółkulowe, wdrażanie do koncentracji uwagi.
  W Dniu Logopedy, w naszym przedszkolu został zorganizowany dzień zabaw logopedycznych, przeprowadzono grupowe zajęcia w grupach: „Pszczółek” „Tygrysków” „Smerfów” „Żabek” „Lisków” i „Sówek”. Przedszkolaki rozmawiały na temat pracy logopedy. Dowiedziały się, co należy robić, żeby pięknie i poprawnie mówić. W czasie spotkania z logopedkami dzieci usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego, ćwiczyły prawidłową i wyrazistą wymowę samogłosek, doskonaliły prawidłowy tor oddychania. Dzieci samodzielnie wykonywały pomoce do ćwiczeń oddechowych „dmuchajki butelkowo-skarpetkowe”. Zabawy sprawiły dzieciom wiele radości.
  Logopedki: Elżbieta Czapska, Aleksandra Siarkowska