Z OKAZJI DNIA MATKI
                                          WSZYSTKIM MAMOM
SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, ZDROWIA, POGODY DUCHA ORAZ UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ.
WYRAŻAMY SZCZEGÓLNE WYRAZY UZNANIA I PODZIĘKOWANIA
ZA MACIERZYŃSKI TRUD – ZA MIŁOŚĆ,  WYCHOWANIE,  CIERPLIWOŚĆ I TROSKĘ.

,, Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi,
                                     nie da nam tego,
                          co słowa i spojrzenie matki”.
                                                                             W. Raabe
DZIĘKUJEMY!!!!!