15 marca 2022 r. z okazji Dnia Matematyki odbyły się zajęcia ,,Matematyka wiosną”, które były skierowane do najmłodszych dzieci. Gościliśmy grupę ,,Sówki” z panią Agatą Kazimierczak. Celem było upowszechnianie matematyki wśród dzieci, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozpoznawania figur geometrycznych oraz doskonalenia   liczenia poprzez zabawę. Zadania, z którymi zmierzyły się dzieci, to wykonanie wiosennego kwiatka z figur, przeliczanie i porównywanie elementów, działania matematyczne z kostką do gry. Zawody urozmaicono zabawą z chustą animacyjną oraz muzyką. Dzieci chętnie śpiewały ,,Piosenkę o figurach”. Przedszkolaki z entuzjazmem uczestniczyły w zabawach. Ukoronowaniem imprezy było wręczenie wszystkim słodyczy.


Gawrońska Beata
Trawińska Agnieszka