W naszej szkole został przeprowadzony Dzień liczby Pi, tak zwanej Ludolfiny. Przypada on 14 marca, co związane jest z amerykańskim zapisem daty: 3.14, czyli przybliżoną wartością liczby Pi.
W tym roku, podczas lekcji matematyki, uczniowie z klas czwartych przygotowywali symbol liczby Pi wykonany różnymi metodami plastycznymi. Efekty ich pracy ozdobiły korytarz szkolny. Klasy 5 i 6 zostały zapoznane z różnymi ciekawostkami dotyczącymi tej liczby.
Odbył się również szkolny konkurs bicia rekordu na rozwinięcie dziesiętne liczby Pi. W określonym czasie reprezentanci klas mieli zapisać jak najwięcej cyfr w rozwinięciu liczby Pi. Wygrała klasa 5c zapisując 334 cyfr po przecinku, II miejsce zajęła klasa 5 b – 291 cyfr po przecinku, wyróżnioną klasą była 4a z wynikiem 285 cyfr po przecinku.
Na korytarzach szkolnych zostały umieszczone gazetki z informacjami i ciekawostkami dotyczącymi tej liczby.
Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się do lepszego poznania naszej Ludolfiny.


Beata Gawrońska
Joanna Tumińska
Agnieszka Waloszek