„Podziwu godna liczba Pi / trzy koma jeden cztery jeden. / Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe, / pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy. / Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem / osiem dziewięć obliczeniem / siedem dziewięć wyobraźnią, / a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem / cztery sześć do czegokolwiek / dwa sześć cztery trzy na świecie […]”.
Wisława Szymborska Liczba Pi (fragment)

                Jaka jest najpopularniejsza liczba? Liczba Pi! Za sprawą swojej niesamowitości zajmują się nią nie tylko matematycy, ale również poeci, filmowcy, muzycy. Odkrywają ją i bawią się nią zarówno dorośli, jak i dzieci. Dzień Liczby Pi  to  święto obchodzone corocznie, głównie
w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Wybrano datę 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. Również uczniowie naszej szkoły obchodzili to święto. Na lekcjach matematyki oglądali prezentacje przygotowane przez swoich kolegów i koleżanki. Przyswoili wiadomości, które przybliżyły im pojęcie liczby pi. Najbardziej podobały się ciekawostki np. 60 letni Japończyk pobił rekord Guinnesa w zapamiętywaniu ilości cyfr po przecinku składających się na liczbę pi. Zapamiętał ich 100 000.  Pokonał tym samym rekord ustanowiony przez samego siebie w 1995 roku, a wynoszący 83 431 miejsc po przecinku.