„Kropka z kropką się spotkały i tak sobie narzekały,
że swe życie wciąż marnują, znaki nic ich nie szanują…”
Celem Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności,
pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia oraz działania.
BYŁO KOLOROWO I RADOŚNIE!