“Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dookoła świata
płynie wraz z uczniami
przez szkolne lata”.

13 października 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W podziękowaniu za trud i wysiłek, jaki wkładają w swoją pracę wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczniowie klas ósmych pod opieką wychowawców: p. Ewy Staniszewskiej, p. Małgorzaty Hejman i p. Andrzeja Rozpędowskiego przygotowali program artystyczny pt. “Jak dobrze być nauczycielem …”. Uroczystość poprowadzili: Nadia Jędrzejczak oraz Hubert Ciemny. Aktorzy wcielili się w różne role: dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów. Przedstawienie w humorystyczny i zabawny sposób odzwierciedliło różne aspekty życia szkolnego. Piosenki do znanych utworów muzycznych przy akompaniamencie p. Tomasza Cybulskiego wykonali uczniowie z klas 5-6. Bardzo ciekawym i oryginalnym elementem przedstawienia były szczere życzenia płynące bezpośrednio od uczniów w formie filmu przygotowanego przez uczestników koła medialnego pod opieką pana Krzysztofa Banasiaka. Dopełnieniem uroczystości były przepiękne tańce: walc angielski w wykonaniu uczniów klasy 8c i pokaz marżonetek z klasy 8b.
Żywa reakcja publiczności była dowodem na to, że przedstawienie spotkało się z pozytywnym odbiorem. W uroczystości – oprócz dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pracowników obsługi i administracji wzięli również udział nauczyciele emerytowani.
Wszystkim pracownikom szkoły młodzież przekazała najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Ewa Staniszewska