8 lutego 2022r. obchodziliśmy w bibliotece Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Autorem tej inicjatywny od 2004 roku jest Komisja Europejska. DBI ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu.
W ramach tegorocznych obchodów, które z uwagi na naukę zdalną w klasach starszych odbywały się online, przesłano uczniom materiały i filmy, które przypomniały o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Zaproszono również starszych uczniów do wypełnienia testu, dzięki któremu mogli dowiedzieć się, czy potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie.
Klasy czwarte wzięły udział stacjonarnie w “Quizie o Bezpiecznym Internecie”. Po sprawdzeniu prac, wyłoniono laureatów konkursu, którzy uzyskali maksymalną sumę punktów.
Oto lista zwycięzców:
klasa IVa – Justyna Lewandowska, Aleksander Bączkiewicz, Alan Kaźmierczak, Bartosz Piwko, Michał Smolarek.
klasa IVb – Filip Ornat, Piotr Zeszut.
klasa IVc – Majka Jurgielska.
Gratulujemy!
Ponadto chętnym uczniom zaproponowano udział w konkursie na projekt gry planszowej “Bezpieczeństwo w Internecie – Działajmy razem!” :
Regulamin Konkursu na projekt gry planszowej
„Bezpieczeństwo w Internecie – Działajmy razem!”

§ 1

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa
w Internecie. Podejmowania prób tworzenia i prezentacji własnych projektów edukacyjnych. Gromadzenia i rozpowszechniania prac w celu użycia ich w procesie dydaktycznym.

§ 2
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osięcinach.

§ 3
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.

§ 4
1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu gry planszowej lub kart do gry związanych z zasadami bezpiecznego Internetu.
2. Gra powinna zawierać niezbędne elementy ( np. planszę, kostki, pionki oraz zasady gry).
3. Technika wykonania dowolna.
4. Termin wykonania projektu 3.03.2022r.
5. Prace należy dostarczyć do biblioteki do dnia 3.03.2022r.
6. Wraz z pracą należy załączyć informację na kartce:
– imię i nazwisko autora pracy,
– nazwa projektu, jeżeli taka będzie.

§ 5
1. O wynikach konkursu organizator poinformuje w dniu 7.03.2022r.
2. Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami.

Prace konkursowe należy dostarczać do biblioteki szkolnej (budynek byłego gimnazjum) do 3 marca 2022r.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Irena Zakrzewska, Zofia Polaszek