„Chrześcijanie wspierani przez żywą obecność zmartwychwstałego Chrystusa, stają się towarzyszami drogi swoich braci, którzy zmagają się z trudnościami, i przynoszą im słowo na nowo rozniecające w nich nadzieję. Łamią z nimi chleb przyjaźni, braterstwa i wzajemnej pomocy” (św. Jan Paweł II).

     Podążając za niniejszymi słowami  Szkolne Koło Caritas, działające w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Osięcinach przeprowadziło zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy dla uczniów ze Szkoły Świętej Rodziny  w Alma As Shaab w Libanie. Odbyła się ona we współpracy z Polskim Kontyngentem Wojskowym stacjonującym w Libanie.

     Warto podkreślić, że życie w Libanie jest trudne. Długotrwały kryzys ekonomiczny, skutki koronawirusa, wybuch w porcie w Bejrucie oraz napływający z dotkniętej wojną Syrii uchodźcy – to wszystko przyczyniło się do znacznego pogorszenia warunków życia Libańczyków. Wielu nie ma środków do życia, a co za tym idzie żyje w ubóstwie.

   Społeczność naszej szkoły z zaangażowaniem włączyła się w niniejszą akcję. Zebraliśmy prawie 300kg przyborów szkolnych oraz słodyczy dla libańskich dzieci. Wszystkim, którzy okazali serce dzieląc się dobrem z potrzebującymi serdecznie dziękujemy. Zebrane artykuły zostały wysłane do Libanu.

Agnieszka Matkowska