Głośne czytanie jest jedną z metod zachęcających dzieci do spotkań z książką, bogaci słownictwo, pobudza wyobraźnię. Jego siłą jest nie tylko tekst książki, ale także miły głos czytającego, uśmiech i wzruszenie. Wartość głośnego czytania systematycznie poznają uczniowie kl.3a w ramach innowacji pedagogicznej  ,,Dziecko słuchaczem, czytelnikiem, widzem i aktorem” . Wychowawczyni  zaprasza do klasy gości, którzy głośno czytają fragmenty książek dla dzieci. W bieżącym  roku szkolnym uczniowie kl. III a rozpoczęli akcję ,,Czytamy młodszym kolegom”.  Jej celem jest zachęcenie młodszych dzieci do czytania książek oraz korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.   17 września odwiedzili dzieci z grupy przedszkolnej  ,,Sówki”, a 24 września gościli w grupie ,,Liski” . Uczniowie czytali i recytowali przepiękne i pełne humoru wiersze Juliana Tuwima, np. ,,Zosia Samosia”, ,,Okulary”, ,,Rycerz Krzykalski”, ,,Spóźniony słowik”, ,,Lokomotywa”. Młodsi koledzy  byli bardzo uważnymi i aktywnymi odbiorcami. Mamy nadzieję, że słuchanie wierszy czytanych przez starszych kolegów rozbudziło ciekawość poznawczą przedszkolaków i zachęci ich  do sięgania po te przepiękne utwory.

K. Simińska