24  kwietnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w bibliotece szkolnej odbyła się dziesiąta edycja Konkursu Pięknego Czytania pod hasłem “Czytam, bo lubię i tym się chlubię!” przeznaczonego dla uczniów klas IV –VI i VII – VIII.
Celem konkursu była popularyzacja książek i czytelnictwa,  nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego, wdrażanie do staranności przekazu językowego, rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy konkursu prezentowali przygotowany przez organizatorów tekst patrona roku 2023 – Aleksandra Fredry. Dla uczniów klas IV – VI był to wiesz „Paweł i Gaweł”, natomiast starsi uczniowie prezentowali fragment utworu  pt. „Zemsta”. Uczestnicy konkursu mieli 5 minut na zapoznanie się z tekstem. Po upływie wyznaczonego czasu, teksty zostały zebrane. Następnie uczniowie prezentowali się przed komisją, zgodnie z wylosowaną wcześniej kolejnością. Ocenie podlegały: poprawność artykulacyjne, technika czytania oraz interpretacja tekstu (modulacja głosu, uwzględnianie znaków interpunkcyjnych, nastrój tekstu itp.).
Komisja w składzie: p. Aleksandra Siarkowska, p. Sławomira Piernik, p. Emilia Lewandowska wyłoniła mistrzów i wicemistrzów pięknego czytania w dwóch kategoriach.
Wśród klas IV – VI Mistrzem pięknego czytania został Antoni Mikołajczak z klasy V c, natomiast Wicemistrzem – Natalia Mikołajczyk  z klasy IV a. Wyróżnieni zostali: Zofia Urbańska z klasy IV b i Jan Witkowski z klasy VI b.
 W kategorii klas VII – VIII  – Mistrzem pięknego czytania okazała się Julia Dębowa z klasy VIII c, a Wicemistrzem Weronika Jarzębińska z klasy VIII a. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy umiejętności pięknego czytania i oczarowania komisji.

Organizatorzy:
Irena Zakrzewska
Zofia Polaszek
Ewa Staniszewska