„Czytanie (…) to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
W. Szymborska

22 kwietnia 2022 roku w bibliotece szkolnej odbyła się dziewiąta edycja Konkursu Pięknego Czytania pod  hasłem: “Czytam, bo lubię i tym się chlubię!” przeznaczonego dla uczniów klas IV – VI i VII – VIII.

     Celem konkursu była popularyzacja książek i czytelnictwa, nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego, wdrażanie do staranności przekazu  językowego, rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego.
      Uczestnicy zmagań prezentowali przygotowane przez organizatorów teksty. Dla uczniów klas IV – VI był to fragment noweli Marii Konopnickiej pt. „Nasza szkapa”.  Natomiast starsi uczniowie  prezentowali fragment noweli tej samej autorki pt. „Dym”. Każdy z uczestników miał 10 minut na zapoznanie się z tekstem. Po upływie wyznaczonego czasu, teksty zostały zebrane. Następnie uczniowie  prezentowali się przed komisją. Ocenie podlegały: poprawność artykulacyjna, technika czytania oraz interpretacja tekstu (modulacja głosu, uwzględnianie znaków interpunkcyjnych, nastrój tekstu itp.).
       Komisja w składzie: p. Ewa Chrząszcz – Raniszewska, p. Sławomira Piernik, p. Aleksandra Siarkowska wyłoniła mistrzów i wicemistrzów pięknego czytania oraz wyróżnionych w dwóch kategoriach.
Wśród klas IV – VI  Mistrzem pięknego czytania została Weronika Waszak z klasy V a, natomiast Wicemistrzem – Julia Olszewska z klasy V c. Wyróżnienie zdobyła Maria Ilecka z klasy V b.

      W kategorii klas VII – VIII  Mistrzem pięknego czytania okazała się Julia Dębowa  z klasy VII c, a Wicemistrzami: Patrycja Grabowska z klasy VIII c i Patrycja Sobieraj z klasy VIII d. Wyróżnienie przyznano Wiktorii Pawlak z klasy VIII f.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Serdecznie gratulujemy umiejętności pięknego czytania i oczarowania komisji.

Irena Zakrzewska
Zofia Polaszek
Ewa Staniszewska