27 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 2a i 2b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek. Uczniowie podczas zajęć terenowych poznali różnorodność organizmów występujących w ekosystemie leśnym, utrwalili wiadomości na temat drzew liściastych, iglastych i pięter lasu oraz odkrywali piękno i bogactwo środowiska przyrodniczego. Zwiedzili sale ekspozycyjne przedstawiające pracę leśnika, formy ochrony przyrody oraz zagadnienia przyrodnicze w budynku ośrodka.  Po zapoznaniu warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby z nasiona wyrosła roślina uczniowie przystąpili do części warsztatowej i siali „Majową łąkę”. Na zakończenie odbyło się pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz zabawy i harce na świeżym powietrzu. Bogatsi o wiedzę przyrodniczą, pełni wrażeń aktywnie spędzonym czasem wróciliśmy do szkoły.

Agnieszka Domańska, Aneta Wojtkowska