17 listopada 2021r. dzieci z klasy 2a i 2b udały się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu. „Młyn Wiedzy” jest to miejsce służące nauce i zabawie. Celem wycieczki było wzbudzenie u dzieci ciekawości świata poprzez zainteresowanie ich naukami przyrodniczymi oraz technicznymi. W czasie wizyty uczniowie świetnie się bawili oglądając eksponaty i wystawy, samodzielnie prowadzili badania oraz obserwacje. Uczestniczyli również w warsztatach „Pracownia kolorowych eksperymentów”, podczas, których samodzielnie wykonali kolorowe doświadczenia. Był to czas nie tylko świetnej zabawy, ale okazja do zdobywania i odkrywania w sobie pasji. Wrażeń było sporo, czas płynął szybko. Zadowoleni, w pełni usatysfakcjonowani wróciliśmy do domów. Pozostały pamiątkowe zdjęcia i uśmiech na twarzach dzieci.

A. Domańska, A. Wojtkowska