Tradycją w działalności biblioteki szkolnej jest organizowanie konkursów z okazji ważnych świąt oraz innych okazjonalnych kalendarzowych wydarzeń. Tuż przed świętami  Bożego Narodzenia odbył się konkurs wiedzy na temat  tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Przy pomocy koła uczniowie klas IV – VIII losowali pytania i udzielali na nie odpowiedzi. Pytania miały różny stopień trudności, a każda prawidłowa odpowiedź była nagradzana drobnym upominkiem. Niemal wszyscy uczniowie bezbłędnie odpowiadali na pytania dotyczące historii świąt Bożego Narodzenia oraz związanych z nimi polskich tradycji, zwyczajów i obrzędów. Konkurs cieszył się dużą frekwencją ze strony uczniów. Jak zwykle, na hasło –  „koło fortuny”,  gromadnie stawili się w bibliotece amatorzy adrenaliny…
Gratulujemy wszystkim wygranym!

Irena Zakrzewska
Zofia Polaszek