Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Ludzie sobie bliscy gromadzą się przy wspólnym stole, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. W szkole także jest
to okres wyjątkowy. Dzieci z wielkim wzruszeniem ubierają choinki w klasach, własnoręcznie wykonują ozdoby i z niecierpliwością czekają na wigilie klasowe.
Aby podkreślić wyjątkowy charakter okresu bożonarodzeniowego uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach wystawili Jasełka. Przedstawienie zostało przygotowane przez p. K. Simińską, R. Zaparuchę,
ks. M. Laskowskiego. Nad oprawą muzyczną czuwał p. T. Cybulski. Scenografię wykonała p. M. Hejman. Ze względu na obostrzenia Jasełka zostały uwiecznione filmem, przygotowanym przez p. T. Zielińskiego.

Wszystkim, którzy obejrzą film, życzymy otwartości na innych, zwykłego, szczerego uśmiechu i gestu podania ręki drugiemu człowiekowi, które spowodują przemianę
w sercach innych i w nas samych…, bo zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!