Od 5 do 19 kwietnia 2024 r., w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi, w bibliotece szkolnej trwał afiszowy konkurs przyrodniczy dla klas czwartych pod hasłem „Z przyrodą na Ty”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, wdrażanie i rozwijanie idei ochrony środowiska oraz promowanie literatury i czasopism o treściach przyrodniczych. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 15 pytań zamkniętych. Po sprawdzeniu kart odpowiedzi wyłoniono laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów i otrzymali nagrody książkowe. Są to: Jakub Kwaśny 4a, Szymon Lewandowski 4a, Miłosz Kruczyński 4b, Kornelia Rolewska 4b, Anna Dybowska 4c, Justyna Gawrońska 4c, Klaudia Nowosielska 4c, Michalina Sobczyńska 4c.  

Natomiast 19 kwietnia  br. w bibliotece SP w Osięcinach odbył się konkurs przyrodniczy dla klas trzecich pt. „ZIEMIA WSPÓLNE DOBRO”. Konkurs miał charakter zespołowy – każdą klasę reprezentowało troje uczniów. Uczestnicy konkursu wykonywali zadania przyrodnicze tj. pytania otwarte, zagadki, układanie puzzli, rebus oraz przyrodnicze koło fortuny.

I miejsce uzyskał zespół klasy 3c: Eliza Domańska, Zuzanna Głuchowicz, Antoni Wawrzyńczak.
II miejsce uzyskał zespół klasy 3a: Filip Kołodziejczyk, Krystian Tuszyński, Jacek Urbański.
III miejsce uzyskał zespół klasy3b: Wojciech Cybulski, Wojciech Pietrzak, Martyna Szelągowska.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pt. „Przyjaciel Ziemi”, nagrody książkowe i drobne upominki za które bardzo dziękujemy Radzie Rodziców i KDBS Osięciny.
Konkursy znacznie podwyższyły umiejętność wyszukiwania informacji na określony temat oraz poszerzyły znajomość zagadnień z  przyrody i ochrony środowiska, na które każdy człowiek powinien zwracać uwagę.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwały organizatorki: Irena Zakrzewska, Zofia Polaszek,  Małgorzata Mentlewicz, Jolanta Małecka.