„Bądź bezpieczny w Internecie” to tytuł przedstawienia profilaktycznego, które 2 marca 2023r. obejrzeli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Osięcinach. Przygotowała je klasa IIIb pod opieką organizatorów szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu: p. Anety Wojtkowskiej i p. Agnieszki Matkowskiej.
Ideą spektaklu nawiązującego do baśni: „Czerwony Kapturek”, „Królowa Śniegu” oraz kreskówki „Owce w sieci – Papla” było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z Internetu. Wskazanie jego ogromnych możliwości, zalet, ale i czyhających niebezpieczeństw. Bohaterowie znanych i lubianych baśni, kreskówek zostali uwikłani w problemy młodych użytkowników sieci. Każda z przedstawionych historii została omówiona, by uczniowie wiedzieli, jak postępować, żeby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Zaś po reakcji młodych widzów było widać, że widowisko im się podobało.
Warto dodać, iż niniejsze przedstawienie było jednym z wielu działań zrealizowanych w ramach szkolnych  obchodów DBI.  Dzień Bezpiecznego Internetu w tym roku przypadał 7 lutego, ale decyzją  Polskiego Centrum Programu Safer Internet, czyli głównego organizatora wydarzenia w Polsce jego obchody w formie lokalnych inicjatyw edukacyjnych zostały zaplanowane do realizacji do końca marca 2023. W związku z tym od 13 lutego do końca marca uczniowie klas I-VIII oraz dzieci z grup „0” uczestniczą w cyklu lekcji  prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI.  Na holu szkoły przygotowano także okolicznościową gazetkę dotyczącą bezpiecznego korzystania z  mediów elektronicznych.
Organizatorzy mają nadzieję, że zrealizowane działania poszerzyły wiedzę dzieci i młodzieży w zakresie edukacji cyfrowej, profilaktyki zagrożeń online i  przyczyniły się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu.  Przypomniały, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają realny wpływ na codzienne  życie. Ważne więc, by były to zachowania pozytywne.

Zaświadczenie DBI   

Agnieszka Matkowska, Aneta Wojtkowska