W czerwcu 2021r. uczniowie klasy 8b Szkoły Podstawowej w Osięcinach, którzy należą do Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Agnieszki Matkowskiej dołączyli do akcji Caritas i Fundacji Biedronki – „Koperta życia Caritas”. Jest ona skierowana do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a pośrednio także do ich opiekunów i ratowników medycznych, wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora.
 W ramach niniejszej akcji odwiedziliśmy 86 osób z Osięcin i okolic informując
o akcji i wręczając „Kopertę życia Caritas”.
      „Koperta życia Caritas” to plastikowa koperta, która zawiera kartę
z podstawowymi danymi seniora. Informacje na temat chorób, przyjmowanych leków, a także dane kontaktowe bliskiej osoby, którą należy powiadomić
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Powinno się ją umieścić w lodówce, która w każdym domu jest łatwa do zlokalizowania przez służby medyczne.
O „Kopercie życia Caritas” informuje naklejka na lodówce. Poza kartą informacyjną, w pakiecie „Koperty życia Caritas” znajdują się również wizytówka do portfela, z miejscem na podstawowe informacje – gdyby służby medyczne trzeba było wezwać na ulicy, poza miejscem zamieszkania danej osoby.
      Akcja została bardzo pozytywnie przyjęta przez seniorów, gdyż może uratować życie. Zaś służbom medycznym ułatwia postępowanie z pacjentem, gdy nie ma z nim kontaktu lub jest on ograniczony.

Agnieszka Matkowska