19 kwietnia 2021 roku przypada 78 rocznica powstania w getcie warszawskim. Z tego powodu klasa 4a przystąpiła w ramach godziny wychowawczej do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pod patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Kulturowego i Sportu. Uczniowie i Uczennice poznali podstawowe informacje na temat II wojny światowej oraz zdobyli wiedzę na temat powstania w getcie warszawskim. Mieli możliwość obejrzenia ostatniego wydania „Małego przeglądu”- czasopisma dla dzieci i młodzieży z roku 1939. Odbyła się premierowa projekcja filmu autorstwa Hi-Story „Będę pisać” , który opowiada o losach dzieci Zosi i Natana, którzy przekazali swoje doświadczenia związane z gettem. Ważnym punktem zajęć była refleksja o pomocy i wsparciu, jakie mogą nieść relacje z innymi na podstawie losów bohaterów filmu oraz własnych przemyśleniach.

Jedną z osób, która walczyła w powstaniu w getcie i która powstanie przeżyła, był Marek Edelman. To on zapoczątkował tradycję, by w rocznicę wybuchu powstania składać bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego, który znajduje się w Warszawie. Uczniowie biorąc  udział w akcji własnoręcznie wykonali papierowe żonkile, które były formą wyrażania wdzięczności i szacunku do osób, które wzięły udział w powstaniu w getcie warszawskim.

Tomasz Cybulski