12 czerwca 2023r. w bibliotece Szkoły Podstawowej w Osięcinach odbyła się 5. edycja Szkolnego Turnieju Wiedzy o Zawodach. Uczestniczyło w nim 11 uczniów klas VIII. Turniej zorganizowały p. Barbara Rosińska i p. Agnieszka Matkowska. Jego celami było:

  • rozwijanie  zainteresowań uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;
  • pogłębienie wiedzy na temat świata zawodów i rynku pracy;
  •  doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania się i podejmowania decyzji;
  • kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

    Konkurs składał się z 5 konkurencji. Rozwiązując rebusy, łamigłówki, zagadki, odpowiadając na pytania uczestnicy  wykazali się wiedzą na temat świata zawodów i rynku pracy. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. Barbara Rosińska, p. Irena Zakrzewska.

    Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

– I miejsce – Amelia Puszkiewicz (kl.8a)
– II miejsce – Julia Strzelecka (kl. 8b)
– II miejsce – Norbert Kwieciszewski (kl. 8a)

     Na zakończenie zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy p. Irenie Zakrzewskiej za pracę w komisji konkursowej, ósmoklasistom za udział w turnieju, a laureatom gratulujemy. 

Barbara Rosińska, Agnieszka Matkowska