Kolejny raz  uczniowie klas I  uczestniczyli  w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia  Bezpiecznego Puchatka”.
Podczas zajęć z pedagogiem szkolnym Agnieszką Matkowską, która była koordynatorem programu, pierwszoklasiści nauczyli się, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, na wycieczce, w internecie. Poznali numery alarmowe oraz  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia
 i życia. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.  
Na zakończenie cyklu zajęć pierwszoklasiści wzięli udział  w „Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa”, który odbył się on line. Wspaniale rozwiązali test dowodząc, że wiedza o bezpieczeństwie nie jest im obca.
Po przeprowadzeniu testu  szkoła uzyskała certyfikat potwierdzający udział w  programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, zaś każda z klas pamiątkowy dyplom.

Agnieszka Matkowska