Ramowy rozkład dnia

czas pracy przedszkola:   700 – 1600

realizacja podstawy programowej:  800 – 1300

czas od – do

Aktywności dzieci

700 – 820

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, zajęcia dodatkowe, zabawy/ćwiczenia poranne.

820 – 900

Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

900najwyżej do 1000

Zajęcia dydaktyczne.

najpóźniej od 1000 – 1120

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na powietrzu, indywidualizacja pracy z dzieckiem, zabawy ruchowe, rozwijanie zainteresowań dzieci.

1120 – 1200

Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

1200 – 1330

Zabawy dowolne, praca stymulująca rozwój dziecka, zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci 7-godzinnych.

1330   1345

Podwieczorek i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

1345 – 1600

Zabawy: według zainteresowań, integrujące grupę, ogólnorozwojowe, ruchowe w sali lub na powietrzu,               zajęcia dodatkowe,  rozchodzenie się dzieci do domu.

Godziny posiłków:

830     – śniadanie

1130   – obiad

1330   – podwieczorek

Załącznik do Ramowego Rozkładu