Zajęcia popołudniowe „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK”

Koordynator: Agata Kaźmierczak,
Justyna Mazurek

Cele zajęć to: Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie, rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni , rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno-konstrukcyjnych, rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo oraz podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.

Program edukacyjny Mały Przyrodnik

Koordynator :Greta Monika Szelągowska

Cel główny:

  • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go , dostrzeganie jego piękna oraz umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu .

Projekt Edukacyjny „Święta nietypowe – dni wyjątkowe”

Koordynator: Aleksandra Rawska

Cel główny:

  • Zapoznanie dzieci z różnorodnością świąt w kalendarzu oraz wzbogacenie i podniesienie atrakcyjności proponowanych zabaw i zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Bezpieczne przedszkole

Koordynator: Aleksandra Rawska

Cel główny:

  • Promowanie wiedzy, prawidłowych umiejętności oraz nawyków prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz opiekunów.

„Magiczna moc bajek”

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy realizowany we współpracy w Biblioteką Szkolną
Koordynator: Aleksandra Rawska

Cel główny:

  • promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

Ogólnopolski Projekt "Idź TY lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa"

Koordynator : Magdalena Majchrzak

Cel główny:

  • Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa , kształtowanie właściwych postaw, wychowanie do wartości.