Program pracy

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
Programy pracy dopuszczone do użytku w Przedszkolu Komunalnym w Osięcinach
na rok szkolny 2023/2024

  1. Program wychowania przedszkolnego opracowany przez: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wyd. MAC.
  2. ,,Program do nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. Wydawnictwo  MACMILLAN 2017
  3. ,,Mały patriota”- program działań edukacyjnych zakresie wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym. innowacja pedagogiczna Ewa Martwicka.
  4. ,,Kocham Jezusa – Pan Jesus Nauczycielem’ ’nr. A Z—O-01/18 z dn.19.09.2018
  5. ,,Program rytmiki w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich. Małgorzata Skonieczna – program własny do zajęć dodatkowych.