Program pracy

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
Programy pracy dopuszczone do użytku w Przedszkolu Komunalnym w Osięcinach
na rok szkolny 2020/2021

  1. Program wychowania przedszkolnego,, Rozwój – Wychowanie – Edukacja” Anna Stamach – Tkacz, Karina Mucha, Wydawnictwo Nowa Era z o.o.
  2. ,,Program do nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. Wydawnictwo  MACMILLAN 2017
  3. ,,Mały patriota”- program działań edukacyjnych zakresie wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym. innowacja pedagogiczna Ewa Martwicka.
  4. ,,Kocham Jezusa – Pan Jesus Nauczycielem’ ’nr. A Z—O-01/18 z dn.19.09.2018
  5. ,,Program rytmiki w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich. Małgorzata Skonieczna – program własny do zajęć dodatkowych.