Oferta edukacyjna

„Dobro dziecka jego bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne i fizyczne, wszechstronny rozwój – to przedmiot szczególnej troski naszej placówki i podstawa jego istnienia”

 

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna w naszym przedszkolu prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego oraz programów własnych opracowanych przez nauczycieli. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów.

W naszym przedszkolu obok podstawowej opieki, dziecko w formie zabawy i relaksu może zdobyć wiele wiadomości oraz rozwinąć swoje zainteresowania w zakresie mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, kulturowo-estetycznej, muzycznej, technicznej i informatycznej, komunikacyjnej.