Data 20 grudnia 2006 roku wpisze się w historię Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach jako dzień niezwykły, w którym miało miejsce uroczyste nadanie tytułu “Kujawsko – Pomorska Szkoła Jakości”. Programu Kujawsko – Pomorska Szkoła Jakości, w którym szkoła brała udział jest sposobem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na wyłonienie i promocję najlepiej działających placówek oświatowych na terenie naszego województwa. Jest to wielki sukces szkoły, na który pracowało wiele osób. Tym większa radość, iż jest jedyną szkołą w byłym województwie włocławskim, a jedną z siedmiu w kujawsko-pomorskim, której udało zdobyć się ten tytuł. Szkoła musiała spełnić wiele standardów i wskaźników objętych programem, następnie poddać się szczegółowej kontroli. Zyskała jednak przychylność oraz zaufanie komisji i znalazła się w elitarnej grupie, która została zwolniona z zewnętrznego mierzenia jakości na okres 5-ciu lat. W tym niezwykłym wydarzeniu w życiu szkoły udział wzięła Pani Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska, Wojciech Jaranowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego, Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny, Janusz Zaremba – Wójt Gminy Bądkowo, ks. kan. Zbigniew Cabański, Radni Gminy Osięciny i inni.
Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty reprezentował st. wizytator Andrzej Gralak, który wręczył dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osięcinach – Panu Andrzejowi Polaszkowi ten honorowy tytuł.

Jednym z punktów programu uroczystości było przedstawienie jasełek bożonarodzeniowych pt. “Nie było miejsca dla Ciebie”. Tegoroczne jasełka, które stały się tradycją Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole, zawierały w swojej treści istotę narodzin Jezusa, ich znaczenie dla ludzkości oraz życzenia świąteczne.

Scenariusz przygotowały katechetki B. Woźniak i M. Modrzejewska, zaś oprawę muzyczną M. Skonieczna z chórem szkolnym.

Link do galerii