Jadłospis

Płatności za wyżywienie

Wpłaty  za wyżywienie dokonujemy przelewem. Korzystamy z systemu do informowania rodziców
o opłatach za pomocą wiadomości SMS.

Dane do przelewu:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osięcinach
ul. Traugutta 1
88 – 220 Osięciny
nr. rachunku 63 9550 0003 2110 0000 0726 0003

Tytułem wpłaty : wpłata za wyżywienie ( imię i nazwisko dziecka, klasa/ grupa)