Jadłospis

Treść Zakładki

Płatności za wyżywienie

Wpłaty  za wyżywienie dokonujemy przelewem. Korzystamy z systemu Pagaspot  poprzez,  który rodzice otrzymują e—maila z  informacją o kwocie za wyżywienie.  Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiedzie do godz. 8.15  pod numer 2650018 .
Prosimy o systematyczne i terminowe regulowanie odpłatności za wyżywienie.  

 

Dane do przelewu:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osięcinach
ul. Traugutta 1
88 – 220 Osięciny
nr. rachunku 63 9550 0003 2110 0000 0726 0003

Tytułem wpłaty : wpłata za wyżywienie ( imię i nazwisko dziecka, klasa/ grupa)